Facebook Twitter LinkedIn

Final project result translation into Romanian

2017-08-05  |  Posted by Eleonora Dragomir

Proiect Enhancing Competences to Meet Needs of Young's Neets (ECMYNN)

Cod 2014-2-IT03-KA205-004558

IO4 – Ghid pentru servicii adresate tinerilor NEET (neangajați în educație, muncă sau formare profesională)

 

 

 

 

Cuprins

 

1. ARGUMENT

2. DESCRIEREA SERVICIILOR INOVATIVE DEZVOLTATE ÎN CONTEXTELE ȚĂRILOR  PARTICIPANTE LA PROIECTUL ECMYNN

2.1. ITALIA

2.2. GRECIA

2.3. SPANIA

2.4. ROMANIA

2.5. POLONIA

3. REZULTATELE PROCESULUI DE EVALUARE

3.1. SCOPUL  EVALUĂRII ȘI INSTRUMENTELE

3.2. ITALIA

3.3. GRECIA

3.4. SPANIA

3.5. ROMANIA

3.6. POLONIA

4. SERVICII PENTRU ADRESATE PERSOANELOR  NEET -  LINII DE GHIDARE ECMYNN CU PRIVIRE LA INSTITUȚIONALIZAREA SERVICIILOR

5. CONCLUZII

 

 

1. Ratio Of The Report

      Proiect: Îmbunătățirea competențelor pentru a satisfacerea nevoilor neetarilor tineri (ECMYNN

 

 

This is the report of post testing evaluation activity.

At the end of innovative services’ testing, 5 months past from the start (July 2016), each of the ECMYNN partners shared specific evaluation report to illustrate their own experiences, following the common model provided by Lynx.

This documenti is a collection of all partners’ contributions and, by them, an attempt to delineate affordable guidelines to instituzionalization of services.

Particularly, partners were been asked to deepen the following five dimensions

 

 

1. Argument

 

Acesta este raportul activității de evaluare post-testare a serviciilor dedicate persoanelor NEET realizată în cadrul proiectului ECMYNN în organizațiile partenere.

La sfârșitul testării serviciilor inovatoare adresate NEET, dupa  5 luni de la începutul activității  (iulie 2016), fiecare dintre partenerii ECMYNN au realizat și împărtășit un raport de evaluare specific pentru a ilustra propriile experiențe, urmând modelul comun oferit de Lynx Territorio Sociale .

Acest model comun  esterezultat dintr-o analiză sumativă a contribuțiilor tuturor partenerilor și, prin aceasta, dintr-o încercare de a delimita orientările accesibile fiecărei țări pentru instituționalizarea serviciilor.

În special, partenerilor li s-a cerut să aprofundeze următoarele cinci dimensiuni:

 

1. Descrierea serviciilor inovatoare: Partenerii au oferit o descriere exhaustivă a serviciilor inovatoare pe care le-au dezvoltat, pornind de la raportul și obiectivele acestora.

  

2. Context. Partenerii au oferit o specificare a contextelor proprii, subliniind modul în care serviciile sunt legate de nevoia unor teritorii specifice.

 

3. Aspectele notabile ale serviciilor inovatoare dezvoltate: partenerii au subliniat aspectele cu adevărat inovatoare ale serviciilor testate, cu privire la propriile contexte.

 

 

4.    4. Rezultate: Partenerii au raportat rezultatele principale ale serviciilor și au subliniat rezultatele fiecărei activități realizate. Au subliniat, de asemenea, principalii beneficiari, cu privire la tipul, numărul și activitatea pe care au făcut-o cu NEETii.După aceea, au înregistrat impactul serviciilor pe baza indicatorilor de performanță propuși de Lynx.

 

5.    Lessons learned during realized activities with NEETs: partners provided their own considerations about the lessons learned during the realized activities with NEEts.

 

 

.5. Lecții învățate prin realizarea activităților de testare a serviciilor inovatoare dezvoltate: partenerii au subliniat propriile concluzii despre lecțiile învățate prin testarea serviciilor adresate NEET.

6.    Follow up to institutionalization of services: Partners provided a follow up of “their own” services

.

6.   Continuare , instituționalizarea serviciilor: partenerii au arătat soluțiile găsite în propriile context pentru continuarea oferirii serviciilor.

8. Rezultate: Partenerii au raportat principalele rezultate ale serviciilor și au subliniat rezultatele fiecărei activități realizate. Au subliniat, de asemenea, principalii beneficiari, cu privire la tipul, numărul și activitatea pe care au făcut-o cu NEETs-urile.După aceea, au înregistrat impactul serviciilor pe baza indicatorilor de performanță propuși de Lynx.

10. Lecții învățate în timpul activităților realizate cu NEETs: partenerii au ținut cont de lecțiile învățate pe parcursul activităților realizate cu NEEts.

 11. Urmărire, instituționalizarea serviciilor: Partenerii au oferitsoluții pentru integrarea serviciilor specifice NEET in cadrul serviciilor proprii.

 

 

2. Descrierea serviciilor inovatoare dezvoltate în contextele țărilor  participante a proiectul ECMYNN

 

Aici sunt descrise experiențele tuturor partenerilor ECMYNN, la finalul testării serviciilor inovatoare implementate.

2.1.  Italia

 

 

CONTEXT: Serviciile implementate au fost concepute pe baza unei acțiuni de selecție a problemelor și necesităților prioritare în comuna  San Giovanni Teatino nu numai în ceea ce privește obiectivul proiectului, dar și în raport cu mediul socio-instituțional al teritoriului. Municipalitatea San Giovanni Teatino poate fi considerată o  suburbie a unei zone urbane chiar dacă este autonomă din punct de vedere administrativ. Acest teritoriu este una dintre zonele la nivel național cu cea mai mare concentrație de servicii de comerț cu amănuntul (mari lanțuri de comerț cu amănuntul), cu impact semnificativ asupra distribuției forței de muncă în domeniile profesionale legate de economia direct sau indirect legată de GDO; Pe de altă parte, schimbările economice-productive locale din ultimele decenii.

Mai mult, în zonă există un mediu politic și instituțional în care:

 

- Acțiunile între initiatorii activi din cadrul serviciilor și orientarea politicilor NEETs se caracterizează printr-o integrare scăzută a designului și o lipsă de cooperare în gestionarea inițiativelor. Chiar și garanția pentru tineret, care este prima încercare de a răspunde systematic  la problemele  NEETs , în ochii tinerilor, pare a fi o inițiativă cu un nivel scăzut de eficiență.

 

- Capacitatea initiatorilor de a atrage, informa, implica tinerii a fost limitată din cauza mai multor cauze legate de: 1) schimbarea profundă a limbajului și sensurilor tinerilor; 2) o percepție negativă din ce în ce mai mare a NEETs și un scepticism general al instituțiilor (școli, formare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă), considerate ca entități abstracte și departe de viața de zi cu zi.

 

-Soluțiile furnizate par a fi inadecvate și ineficiente în abordarea problemei, deoarece încă au abordări standard "o mărime se potrivește tuturor". Aceste abordări nu iau în considerare eterogenitatea categoriei Neets, care include profiluri diferite ale Neets: de exemplu, tineri cu calificări diferite (absolvenți și tineri cu o calificare foarte scăzută în școală) și / sau în diferite circumstanțe personale ( descurajeaza înclinațiile tinerilor care  așteaptă să găsească o "bună oportunitate" în conformitate cu statutul propriu). În al doilea rând, diferențele individuale din cadrul aceluiași profil, în termeni de ambiții, înclinații, modele preferate de acțiune etc., nu sunt luate în considerare.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR:

Serviciile implementate pot fi împărțite în două categorii:

1) Atragerea și angajarea Neets;

2) Gestionarea cazurilor.

 

Metodologia serviciului este stabilită pe trei elemente principale:

1. Consolidarea rețelei de initiatori care oferă servicii sau dețin oportunități utile pentru activarea NEETs;

2. Strategii de atragere și activități adresate  NEET-ilor invizibili;

3. Introducerea NEETs în trasee personalizate stabilite în:

-laboratoare de  autocunoastere și crearea de strategii de dezvoltare personală și profesională;

-laboratoare de tip rețea prin întâlniri cu antreprenorii locali;

- activarea stagiilor plătite de încadrare în companii pentru tineri participanți, prin "căi ad-hoc", datorită angajării fondurilor din Garanția pentru tineret asigurată de Regiunea Abruzzo prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere

 

În ceea ce privește nevoile identificate, au fost identificate următoarele obiective:

Ø Sistemul de inițiatori implicați care acționează într-un mod integrat în rețeaua logică;

Ø Îmbunătățirea capacității de atragere și comunicare cu NEETs invizibilă;

Ø NEET invizibil angajat;

Ø Furnizarea de suport personalizat pentru NEETs

Ø Oportunități de desfășurare a stagiilor de formare reîncadrate în timp de 6 luni

 

 

    TIPURI DE SERVICII:

1. Atragerea și angajarea Neets

  Serviciul si-a atins scopul de a intercepta, a atrage și a construi un prim angajament unui NEET inactiv, care încă nu este vizibil pentru Sportello Lavoro Sangiò, iar NEETs-ilor care caută un loc de muncă în afara canalelor instituționale li s-a oferit sprijin.

Acțiuneaeste structurată în două etape:

1) Proiectarea:

• Identificarea unui grup 

• Pentru a co-proiecta un eveniment pentru colegi

• Pentru a selecta spațiu informal și concurs

• Stabilirea și proiectarea unui plan de comunicare

2) Realizarea evenimentului numit "WorkNParty" (16 septembrie 2016) cu scopul de a obține și a construi o primă sesiune de angajare cu NEETS prin:

 

• Prezentarea serviciilor și oportunităților proiectului ECMYNN

• Prezentarea apelului pentru localnicii NEETs promovați de catre Primărie

• Colectarea datelor participanților

 

2. MANAGEMENT DE CAZ  (furnizarea de servicii)

Au fost două etape principale pentru a avea grijă de Neets:

1) proiectarea, planificarea și gestionarea căilor de dezvoltare personală

2) inițiativele soft de reactivare, cu scopul de a lăsa NEETs-ii să revină la concursuri de lucru /  initiațive de activitati educaționale.

 

 

Caile  dezvoltării personale:

• Laboratoare de autoevaluare și de  dezvoltare personală pe piața muncii

• Seminarii pe piața muncii

• Seminarii privind căutarea unui loc de muncă (online și offline)

 

Laboratoarele de auto-conștientizare și dezvoltare personală pe piața muncii au avut loc între 1 octombrie și 15 decembrie 2016. 14 sesiuni:

• N.2 seminarii privind metodele și instrumentele pentru găsirea unui loc de muncă;

• Șapte întâlniri privind: auto-cunoașterea profesională și strategiile eficiente de activare

• Seminarii N. 1 numite "Industrie 4.0", menite să înțeleagă schimbările de sectoare și de profesii în viitor;

• N 4 coaching individual

 

Inițiativele  de reactivare așteptate:

• Vizite în școli / companii

• Laboratoare de tip rețea (antreprenori, asociații de întreprinderi etc.)

• Stagiuplatit  în companii

• Sprijin pentru activități independente

 

During the pathways, the interest of 15 Neets participants focused on two specific types of interventions: 1) networking laboratories; 2) Traineeships

 

Therefore, n. 2 Networking workshops with the involvement of representatives of local companies were realised  :

 

- November 16, 2016, with the involvement of entrepreneurs belonging to CNA Chieti: Massimo Di Prinzio and Franco Muffo.

 


Meeting in Romania 27-29/03/2017

2017-04-19  |  Posted by Drygas Aleksandra

During the Third Meeting in Romania, the ECMYNN partners validated the io4 report and the guidelines related to the experiences of innovative services implementation.

The IO4 was edited starting from customized evaluation tools that Lynx Territorio Sociale shared with the partners, composed by:

      Indicators of performance Grid, setted on the basis of three macro objectives of ATTRACTION, MANAGEMENT AND COMMUNICATION/ DISSEMINATION

      A Common post testing evaluation Format, containing:

            Innovative service description

            Description of Context of implementation

            Notable aspect of developed innovative services

            Main results of the service and output of activities

            Lessons learned during activities with NEETs

            A Follow up to institutionalization of service

 

Particularly, Thanks to the toolkit, the IO4 report:

  1. SHOWS the outputs of innovative services as they was realized in each of specific partners’ local context
  2. RECORDS, for each of the partners, the reached results about the dimensions of: Attraction of NEETs, Management of NEETs, Communication and dissemination of the outputs, involvement degree of relevant local stakeholders (where it was relevant).
  3. GATHERS the guidelines for institutionalization of the tested services for NEETs
  4. COLLECTS the notable aspects and the lessons learned during the testing phase, as they was reported by the partners.

 

For what concerns guidelines and lessons learned some of notable aspects were been disclosed, such as follows:

 

      Informal channels are very effective to attract NEETs

      NEETs needs, first of all, MOTIVATION AND FULL SUPPORT. That’s because personalized coaching is very important

      The soft skills development is crucial in order to support NEETs

      Meeting with stakeholders are very effective. By this way NEETs have the possibility to build new relationships with peers and with local companies as well

      Spaces for conversation and discussion about the present-day context and the challenge for the future about formation and youth professional integration are essential.

      Any program of activities for NEETs must to be very flexible and adaptable to the participants needs.

 

Waiting for the conclusive follow up to be discussed during the last Meeting in Italy, the ECMYNN experience, as it is summarized in IO4, starts to give some interesting answers about how manage NEETs conditions in terms of Attraction, Management, Involvement of local relevant stakeholders and Diffusion of best practices.